Waarom veranderen?

Ontrafelen wat mensen beweegt en verbindt

Waardevol werk verrichten

Mensen gaan met de beste intenties naar hun werk om een bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie waarvoor zij werken. Organisaties willen succesvol zijn in het waarmaken van betekenisvolle resultaten. Dit geldt voor overheidsorganisaties, goede doelen organisaties en commerciële bedrijven. Betrokken collega’s geloven in de dienstverlening en producten die zij aanbieden. Diensten en producten die iets toevoegen aan het welzijn van burgers en consumenten. Zo ontstaan organisaties waar mensen met plezier en bevlogenheid samenwerken aan waardevolle uitkomsten.

Suboptimale situaties ontstaan

Hoe goed mensen ook samenwerken en hoe succesvol organisaties ook zijn, toch lukt het niet altijd het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Suboptimale situaties ontstaan in de structuur van organisaties en de werkwijze van mensen. Patronen in de organisatie kunnen het succes van de organisatie in de weg staan en frustraties op de werkvloer voeden. Belemmerende overtuigingen weerhouden mensen van zinvol handelen.

Opnieuw verbinden

Het hervinden van de doelen en waarden van de organisatie als richtinggevers voor mensen. Het verkennen van belemmerende overtuigingen en patronen en deze vervangen door behulpzame inzichten en andere gedragskeuzes. Samenhangende activiteiten die erop gericht zijn mensen uit te nodigen zich opnieuw te verbinden met de organisatie en een waardevolle bijdrage te leveren.