Aanpak

Verandering realiseren door tot de kern te komen

Positieve situaties creëren

Mijn missie is mijn kennis, ervaring en inzichten in te zetten om organisaties en mensen te begeleiden bij veranderingen die leiden tot positievere situaties. Positief in de zin dat mensen in staat zijn de ambitieuze en betekenisvolle doelstellingen van organisaties te realiseren. Positief in de zin dat de realisatie van organisatiedoelen en professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen samengaat. Positief in de zin dat mensen met plezier bijdragen aan organisatiedoelen.

Systemische benadering

Mijn aanpak kenmerkt zich door een systemische benadering met oog voor de verbindingen tussen organisatieonderdelen, teams en mensen. Daarnaast werk ik op basis van een combinatie van diepgaande kennis en ervaring met ontwerp en uitvoering van veranderprocessen en (management)teambegeleiding.

Concrete interventies

In mijn rol als veranderbegeleider kun je mij inzetten voor verschillende concrete interventies.

Leiden van een veranderproject

Veranderingen met een grote impact voor medewerkers worden bij voorkeur projectmatig geleid. Mijn stijl kenmerkt zich door het betrekken van mensen bij ontwerp en implementatie van de verandering. Helderheid en snelheid worden mogelijk gemaakt door hoofd- en bijzaken te scheiden en aandacht te hebben voor inhoud en proces. Het resultaat van een geslaagd project is een nieuwe realiteit waarin betrokkenen zich opnieuw verbinden met de organisatiedoelen en vaardig en gemotiveerd zijn deze te realiseren. Leiders in de organisatie zijn in staat hun leidende en ondersteunende rol te pakken.

 

Begeleiden van een managementteam

In management teams kijk ik naar wat er gebeurt tussen mensen. Welke patronen zijn er te zien? Welke kansen voor verbetering van de samenwerking zijn er? In het contact met het team haal ik de ruis weg en breng ik het team bij de onderliggende onderwerpen. Vanuit het echte gesprek laat ik het team succeservaringen opdoen met een andere manier van samen werken aan resultaten. Vanuit deze succeservaringen bouwt het team aan positieve patronen in de samenwerking.

Faciliteren van (grote) bijeenkomsten

Bijeenkomsten waarbij de spelers actief betrokken zijn in de voorbereiding. Bijeenkomsten waarin deelnemers zich uitgenodigd voelen tot werken aan verbeteringen. Zo help ik mensen ontrafelen wat in de organisatie nodig is en hoe dit te bereiken. Onderliggende onderwerpen worden opgepakt en concreet uitgewerkt. Hierbij combineer ik bekend zijn met de inhoud en ruimte bieden voor het collectief vermogen van de groep om antwoorden te vinden. Door alle relevante spelers bij elkaar te brengen kan een versnelling plaatsvinden. De opbrengst van een bijeenkomst is het resultaat van gesprekken én de ervaring van het voeren van een ander type gesprek met bekende en onbekende spelers.

Coaching van de individuele professional

Samen verkennen we de ontwikkelingsvraag. Vrij van een waardeoordeel kijken we naar gedragspatronen. Door middel van feedback geef ik inzicht in eigen handelen en de impact hiervan op anderen. Vanuit dit inzicht kan de professional experimenteren met aangepaste overtuigingen en nieuw gedrag. De professional doet door de coaching nieuwe ervaringen op waarop we samen reflecteren.